Hologenesis teriminin tıbbi anlamı; n. İnsan türünün yeryüzünün her yerinde aynı anda meydana geldiğini ileri süren görüş, hologenez.