Holorachischisis teriminin tıbbi anlamı; n. Omurga arkasının seyri boyunca doğuştan yarıklık gösterişi hali.