Holosystolic teriminin tıbbi anlamı; a. Bütün sistolü işgal eden.