Homeostasis teriminin tıbbi anlamı; n. Organizmada normal şartların devamlılığı, homeostaz.