Homeotherapy teriminin tıbbi anlamı; n. Hastalığa sebep olan bir maddeye benzer bir madde ile yapılan tedavi, homeoterapi.