Homeotypical teriminin tıbbi anlamı; a. Normal veya mutat tipe benzeyen.