Homergy teriminin tıbbi anlamı; n. Normal metabolizma