Homicidal teriminin tıbbi anlamı; a. Adam öldürme ile ilgili.