Homicide teriminin tıbbi anlamı; n. Bir insanın öldürülmesi, cinayet.