Hominal teriminin tıbbi anlamı; a. İnsanla ilgili, insan cinsi ile ilgili.