Homocerebrin teriminin tıbbi anlamı; n. Beyin maddesinden elde edilen bir cevher.