Homocladic teriminin tıbbi anlamı; a. Aynı arter dalları arasında anastomoz gösteren.