Homocystinuria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda homosistin (sistine benzeyen ve kükürt ihtiva eden bir aminoasit) bulunması.