Homodromous teriminin tıbbi anlamı; a. Aynı veya mutat yönde bulunan veya hareket eden.