Homoerotic teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2. Homoseksüel, eşcinsel.