Homogeneity teriminin tıbbi anlamı; n. Bütünüyle aynı yapı ve özellikleri gösterme hali.