Homogenesis teriminin tıbbi anlamı; n. Nesilden nesile aynı şekilde meydanagelen üreme, homojenez.