Homogenetic teriminin tıbbi anlamı; a. Hemcins olan.