Homogenization teriminin tıbbi anlamı; n. Yapı bakımından bütünlük kazandırmal, tümüne aynı yapıyı verme, homojenleştirme.