Homogenize teriminin tıbbi anlamı; v. Homojenleştirmek.