Homogenous System teriminin tıbbi anlamı; Homojen sistemi;