Homogenous teriminin tıbbi anlamı; a. Aynı cinsten olan mütecanis, homojen.