Homogentisic teriminin tıbbi anlamı; biochem. Alkaptonüride idrarda bulunan bir asit;