Homogeny teriminin tıbbi anlamı; Bünyece birbirine benzeyiş, tecanüs.