Homograft teriminin tıbbi anlamı; n. Aynı türün bir ferdinden diğer bir ferdine nakledilen doku veya organ.