Homolateral teriminin tıbbi anlamı; a. Aynı tarafta.