Homologous Series teriminin tıbbi anlamı; biochem. Aynı seriye ait olan ve birbirlerinden farklı ihtiva ettikelri CH2 kökünün değişik sayıda olmasından ibaret bulunan bileşik cisimler;