Homologous teriminin tıbbi anlamı; a. Yapı ve kaynak bakımından birbirine benzeyen.