Homonymous Hemianopsia teriminin tıbbi anlamı; Her iki göz görme alanlarının aynı yarı kesimleri (sağ veya sol kesimler) nin körlük göstermes ihali;