Homonymous teriminin tıbbi anlamı; a. Aynı gruptan, homonim.