Homoplastic Implantation teriminin tıbbi anlamı; Aynı hayvan türünden alınan malzemei le olan emplantasyon.