Homopolysaccharide teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Hidrolize olduğunda yalnız bir tip şeker veren madde.