Homothermal teriminin tıbbi anlamı; a. Aynı hararette olan.