Hordeolaris teriminin tıbbi anlamı; Arpa taneleri gibi sıralanmış püstüllerin meydana getirdiği akne türü.