Hordeolum teriminin tıbbi anlamı; n. Gözkapağı bezi iltihabı.