Horizocardia teriminin tıbbi anlamı; n. Kalbin yatay duruşu.