Horizontal Cerebellar Fissure teriminin tıbbi anlamı; Beyinciğin yatay yarığı, Fissura horizontalis cerebelli;