Hormonagogue teriminin tıbbi anlamı; n. Hormon artırıcı faktör, hormonagog.