Hormonogenic teriminin tıbbi anlamı; n. Hormonun oluşmasıyla ilgili.