Hormonopoiesis teriminin tıbbi anlamı; n. Hormon oluşumu.