Hormonoprivia teriminin tıbbi anlamı; n. Hormonsuzluktan ileri gelen marazi durum.