Hormonotherapy teriminin tıbbi anlamı; n. Hormon tedavisi.