Hormopoietic teriminin tıbbi anlamı; a. Hormon yapan.