Horner's Syndrome teriminin tıbbi anlamı; n. Bir taraftaki servikal sempatik sinirlerin felcini takiben ortaya çıkan klinik tablo.