Horn's Sign teriminin tıbbi anlamı; Akut apandisitte sağ spermatik kordonun çekilmesi le ağrı duyulması;