Horripilation teriminin tıbbi anlamı; n. Tüylerin ürpermesi.