Horseshoe Hymen teriminin tıbbi anlamı; Nal şeklinde himen;