Horseshoe Kidney teriminin tıbbi anlamı; Her iki böbreğin alt uçlarının orta hatta birleşmesi ile belirgin doğuştan böbrek anomalisi, nal şekli böbrek;