Horton's Syndrome teriminin tıbbi anlamı; n. Vücutta fazla miktarda histamin serbestleşmesine bağlı olarak meydana gelen şiddetli başağrısı.