Hospital Staff teriminin tıbbi anlamı; Hastane kadrosu.